Chơi cùng con vô cùng đơn giản

Chuyện CHƠI CÙNG CON:

Con chào Ba Mẹ.

Hy vọng sau khi đã chỉnh đốn chuyện ăn và ngủ của con, Ba Mẹ đã nhận ra được những thay đổi tích cực ở con và ở Ba Mẹ, chúng ta lại cùng nhau đi tiếp những vấn đề khác nhé. Continue reading “Chơi cùng con vô cùng đơn giản”