Trải nghiệm cho trẻ mầm non

Với các bạn nhỏ hôm nay, chương trình trải nghiệm “Đối mặt thử thách – Vượt qua chính mình” thật sự vui & vô cùng đáng nhớ 🚃🚃🚃

mầm non song ngữ
Một kỉ niệm vô cùng lý thú của chúng con ^^

Bắt đầu một tuần mới với thử thách đầu tiên trong chuỗi bài học TRẢI NGHIỆM của các bạn nhỏ lớp Mickey & Olaf nào các bạn ơi….

trải nghiệm cho trẻ mầm non

 

Continue reading “Trải nghiệm cho trẻ mầm non”